Jak pracujeme:
ROZVOJOVÉ PROjektY

Každý rozvojový projekt obvykle zahrnuje sedm hlavních kroků:

Úvodní jednání. Cílem je porozumět požadavkům a cílům vaší společnosti a stanovit rámec, ve kterém se dosáhne stanovených cílů v určené době.  

Podrobná nabídka programu. Nabídka reaguje na zjištěné potřeby vaší firmy a demonstruje naše důkladné seznámení s konkrétními cíly a požadavky vaší společnosti.

Analýza potřeb. Na pracovištích se seznámíme s vaší firemní kulturou a prostředím. Na vaše přání vypracujeme podrobnou písemnou analýzu tréninkových potřeb.

Příprava programu. Podrobná příprava tréninkového programu.

Souhlas managementu s obsahem programu. Obsah tréninkového programu je předmětem schválení managementem, což zaručuje vaši jistotu, že obsah je plně v souladu s potřebami a cíly vaší společnosti.

Realizace programu. Program je realizován senior trenérem specializujícím se na danou oblast.

Vyhodnocení výsledků. Formou detailního písemného vyhodnocení a osobní konzultace se seznámíte s výsledky programu.

Další rozvoj. Věříme v dlouhodobý vztah s našimi zákazníky a poskytujeme vám přidanou hodnotu ve formě následných konzultací, follow-up aktivit a koučování.  

Dynartis je vzdělávací a poradenská společnost poskytující praktická řešení a měřitelné výsledky předním českým a mezinárodním společnostem v oblastech:

    • Koučování manažerů
    • Rozvojových programů v oblasti lidských zdrojů a komunikace
    • Poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů a komunikace

Co můžete získat spoluprací s agenturou DYNARTIS?

1. EXPERTÍZU ZKUŠENÝCH ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH KONZULTANTŮ, TRENÉRŮ, KOUČŮ A MODERÁTORŮ

Naší prioritou je kvalita poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu tvoří náš tým pouze špičkoví čeští a zahraniční konzultanti/trenéři/koučové s dlouholetými, většinou více než 10-letými zkušenostmi v oboru. Vzhledem k tomu dosahujeme konkrétní pozitivní výsledky i u náročných a vysoce specializovaných rozvojových aktivit pro vrcholový management.

Mediální tréninky jsou realizovány za účasti profesionálních moderátorů a novinářů s dlouholetými zkušenostmi z celostátních médií (Česká televize, NOVA, Mladá fronta DNES atd.), kteří přednášejí mediální komunikaci na vysokých školách.

2. AKTUÁLNÍ MEZINÁRODNÍ KNOW-HOW

Při tvorbě rozvojových programů aplikujeme aktuální mezinárodní know-how používané v rozvojových programech největších světových společností zařazených do žebříčku Fortune 100, které je adaptováno na specifika českého prostředí.

3. SLUŽBY NA MÍRU POTŘEBÁM A CÍLŮM ZADAVATELE

Všechny projekty jsou připravovány na míru konkrétním potřebám a cílům našich klientů, takže je zajištěna jejich 100% relevantnost pro všechny účastníky a aplikovatelnost získaných dovedností v praxi. Naši klienti tedy šetří jak finanční prostředky, tak i čas svých pracovníků, protože investují pouze do takových rozvojových programů, které odpovídají jejich specifickým potřebám a požadavkům. Služby poskytujeme na základě volby klientů v češtině nebo v angličtině.

Vedení agentury DYNARTIS

Mgr. Daniela Bernardová se specializuje na manažerskou komunikaci a rozvoj, v oboru působí jako konzultant, trenér a kouč od roku 1998. Je majitelkou agentury Dynartis Coaching & Consulting. Ve své práci aplikuje know-how koučů topmanažerů největších světových společností zařazených do žebříčku Fortune 100. Je členkou Worldwide Association of Business Coaches a Asociace trenérů sociálně psychologického výcviku (v letech 1999 - 2001 byla členkou jejího řídícího výboru).

Mgr. Daniela Bernardová absolvovala studium sociálně psychologického výcviku na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde s výborným prospěchem obhájila závěrečnou práci na téma rozvoje prezentačních dovedností. Vystudovala mediální komunikaci se zaměřením na mediální a komunikační tréninky na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. Promovala s vyznamenáním na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Absolvovala dále řadu odborných kursů pořádaných například Harvardovou univerzitou (na téma komunikace a vyjednávání pro vrcholový management) a dalšími zahraničními univerzitami a vzdělávacími institucemi. Hovoří česky, anglicky, německy, polsky a rusky.

 

Copyright © Dynartis 2007 – 2024