JAK PRACUJEME:

KOUČOVÁNÍ

Vycházíme z toho, že sebepoznání a rozvoj schopnosti motivovat druhé jsou základními pilíři vůdcovství.

Identifikujeme vaše osobnostní charakteristiky a preferované způsoby jednání, zkoumáme váš pracovní styl a pracovní prostředí. V bezpečném a přísně důvěrném prostředí vám naši koučové pomáhájí  odhalovat překážky a podporovat vaši práci na svém osobním rozvoji.

Naši koučové vám pomáhají:

  • Rozvíjet vaše vůdcovské schopnosti
  • Zlepšit komunikační dovednosti
  • Vymanit se z omezení limitujících osobní růst
  • Osvojit si konstruktivní zpětnou vazbu jako nástroj rozvoje
  • Rozvíjet flexibilní manažerský přístup
  • Dokázat podchytit nové talenty a zvyšovat jejich loajalitu
  • Stanovovat priority
  • Vyvážit pracovní a osobní život
  • Rozvíjet konkrétní dovednosti - pokročilé prezentační dovednosti, komunikaci s masovými médii atd.

„Než se stanete vůdcem, úspěch je jen o Vás.
Jde o vaši výkonnost a váš přínos, o to, zda nacházíte správné odpovědi na otázky, které jsou vám kladeny.


Když se stanete vůdcem, váš úspěch je o růstu ostatních.
Váš úspěch jako vůdce lidí nepochází z toho, co děláte, ale z odrazu úspěchů lidí, které vedete.“

Jack Welch

Co získávají naši klienti koučováním:

Manažeři dnes pracují v době bezprecedentních organizačních změn. Ať už se zaměřují na hospodářské výsledky, snižování nákladů, globalizaci, IT nebo otázky ekologických aspektů ekonomických aktivit – tlaky, kterým čelí, jsou obrovské. Dnešní vůdcové jsou konfrontováni s obtížným hledáním kvalifikovaných pracovních sil, zajištěními růstu a rozvoje stávajících pracovníků, neustále narůstajícím objemem práce, nutností „dělat více s méně zdroji“.

Pokud jste jedním z takto vytížených a zaneprázdněných manažerů a každodenní pracovní povinnosti vám nedávají dostatek prostoru pro rozvoj vašich vůdcovských schopností, nabízíme Vám řešení.

Koučování se stalo důležitým nástrojem manažerského rozvoje, protože klade důraz tam, kam patří – na vás. Věříme, že většina lidí usiluje o vývoj a pozitivní změny. Přejí si optimální a dobře fungující vztahy a usilují o to, aby dostáli nárokům, které jsou na ně kladeny, ale často mají příliš málo času na to, aby zvažovali, jak přistupovat k problémům jinak. Proto si v dnešní době mnoho manažerů najímá své osobní kouče


Používáme komplexní soubor diagnostických nástrojů, abychom koučovaným poskytli náhled a porozumění potřebné k vytvoření osobního rozvojového plánu s měřitelnými cíly.

Koučování nejenže přináší výsledky, ale také předchází problémům. Prohlubuje porozumění vašim individuálním silným stránkám jako základ pozitivního směru rozvoje. Poskytuje náhled na to, jak některé vzorce chování mohou být limitujícím prvkem kariérového rozvoje a motivuje ke změnám.

Spolupráce s externím koučem poskytuje možnost získání objektivního náhledu na klíčové kompetence potřebné k dosažení vašich požadovaných cílů.

Copyright © Dynartis 2007 – 2024