KLÍČOVÝ VÝZNAM HR
 Coaching
Rozvojové programy
HR Poradenství

Často slýcháme, že lidé jsou pro každého generálního ředitele prioritou.

Proč jsou otázky spjaté se zaměstnanci tak zásadní?

  • Dříve se k zaměstnancům přistupovalo především s ohledem na náklady. Dnes si však úspěšné společnosti svých zaměstnanců vysoce cení, protože pro ně představují bohatý zdroj talentu, dovedností a rozmanitosti, které jsou klíčové pro úspěch podniku.
  • V současnosti představují lidé největší výdaje společnosti – až 70 procent celkových nákladů. Společnosti však většinou dokážou mnohem lépe měřit a zajišťovat efektivitu svých hmotných aktiv než vliv lidí na výsledky podniku.
  • Lidé vytvářejí hodnotu, ale také ji dokážou zničit. Chování lidí představuje hlavní faktor, který přispěl k většině selhání, ke kterým v organizacích došlo. Jsou to lidé, ne systémy či procesy, kdo uskutečňují strategie a změny.

 

 

 

HR Poradenství

VEDENÍ LIDÍ A ROLE HR

Svět práce se v dnešní době rychle mění. Roste hospodářská nejistota a struktura organizací se stává stále složitější. Domníváme se, že v tomto kontextu se úspěch společností neopírá pouze o kvalitně navržené struktury a procesy. To nestačí.

Úspěch podnikové strategie závisí na předpokladech, které musí zaměstnanci splňovat.

To znamená, že vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů jsou víc než kdykoli předtím pod tlakem, aby přinesli prokazatelné výsledky svých opatření a strategií na rozvoj pracovní síly.

Vrcholová vedení společností si uvědomují klíčové souvislosti mezi výkonností podniku a lidmi, kteří pro něj pracují. Také chápou, že otázky týkající se zaměstnanců musí být v centru jejich zájmu.

Proto je manažerům HR kladeno na srdce, aby realizovali zaměstnanecké strategie, které podporují obchodní cíle organizace a zvyšují odpovědnost a transparentnost řízení zaměstnanců a reportingu.

Oddělení řízení lidských zdrojů jsou stále více vnímána jako strategický prvek podniku - který musí úzce spolupracovat s provozním, finančním a dalšími odděleními a přispívat tak k rozvoji strategie a úspěchu společnosti.

 

ZAMĚSTNANECKÁ AGENDA: OPTIMALIZACE VÝKONU

Boj o talenty se neustále přiostřuje, a tak řízení zaměstnanců patří mezi klíčové otázky, kterými se ředitelé společností musí zabývat. Dříve se k zaměstnancům přistupovalo především s ohledem na náklady. Dnes si však úspěšné společnosti svých zaměstnanců vysoce cení, protože představují bohatý zdroj talentu, dovedností a rozmanitosti, což jsou prvky, které jsou pro úspěch podniku klíčové.

Úloha HR v rámci organizace proto je a nadále i bude posuzována podle toto, zda dokáže vytvořit co nejvíce přidané hodnoty a fungovat jako obchodní partner ostatních oddělení organizace, kterým pomáhá zdolávat výzvy neodmyslitelně spjaté se zaměstnaneckou agendou.

Zaměstnanecká agenda má tři hlavní dimenze, které mohou určit míru úspěšnosti generálních ředitelů při realizaci strategických cílů společnosti:

  • Jak přilákat a udržet talentované zaměstnance.
  • Jak zvýšit efektivitu zaměstnanců.
  • Jak provést zaměstnance procesem změny.

 

JAK MŮŽEME POMOCI

Zaměstnanci mohou být pro společnost největším přínosem, nebo naopak přítěží. Dobrou zprávou je, že zda budou přínosem, či přítěží, zcela záleží na managementu.

Můžeme Vám pomoci především:

  • Integrovat nově získané talentované zaměstnance do týmu, motivovat je a udržet si je.
  • Zvýšit efektivitu práce zaměstnanců.
  • Rozvíjet dovednosti manažerů ve vedení lidí.
  • Docílit toho, aby se zaměstnanci stali aktivní součástí procesu změn.

Zanalyzujeme Vaši situaci a nabídneme Vám na výběr více variant vhodných řešení.

Pomáháme našim klientům k tomu, aby co nejvíce využili potenciál svých zaměstnanců a dosáhli tak úspěchu.

 

Copyright © Dynartis 2007 – 2024