OSOBNÍ ROZVOJ
"Jsem přesvědčen o tom, že lidé,
kteří neprojdou koučováním,
nikdy nedosáhnou plného využití
svého potenciálu."
Bob Nardelli, CEO Chrysler

"Současné studie prokazují,
že koučování je nejefektivnějším
nástrojem růstu a zavádění změn
u jednotlivců, týmů a organizací."
Human Resources Monthly

 

 

 

 

 

VÍTEJTE

NA NAŠICH STRÁNKÁCH
Špičkové společnosti mají jedno společné: motivované zaměstnance, které spojuje společná vize a odhodlání jí dosáhnout. Pomáháme společnostem vytvářet tuto dynamiku.

Vyberte si z nabídky osvědčených rozvojových programů v oblasti lidských zdrojů a komunikace.

Vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů jsou víc než kdykoli předtím pod tlakem, aby přinesli prokazatelné výsledky svých opatření a strategií na rozvoj pracovní síly.

Oddělení řízení lidských zdrojů jsou stále více vnímána jako strategický prvek podniku - který musí úzce spolupracovat s provozním, finančním a dalšími odděleními a přispívat tak k rozvoji strategie a úspěchu společnosti.

Můžeme Vám pomoci především:

  • Integrovat nově získané talentované zaměstnance do týmu, motivovat je a udržet si je.
  • Zvýšit efektivitu práce zaměstnanců.
  • Rozvíjet dovednosti manažerů ve vedení lidí.
  • Docílit toho, aby se zaměstnanci stali aktivní součástí procesu změn.